Turkse vrouwen kansloos, zelfs kansloos als maagd

Turkije.blog.nl, november 2009

Vrouwelijke maagdelijkheid is vaak nog steeds een vereiste ‘kwalificatie’ in Turkije. Maar al ben je maagd, dan kan het door mannen gedomineerde rechtssysteem alsnog besluiten dat je dat niet was.

De Kamer van Beroep besloot ten gunste van mannen die hun huwelijk willen ontbinden omdat hun vrouwen het huwelijk niet in bleken te zijn gegaan als maagden. Op de klacht van een bruidegom dat zijn bruid “geen maagd meer bleek te zijn tijdens de huwelijksnacht”, stemde de Kamer van Beroep in met de ontbinding van het huwelijk, verklarende dat “de vrouw niet de benodigde kwalificaties bezat”. Vreemd genoeg bezat ze die kwalificaties wel.

Advocaat Selin Nakıpoğlu Akın vertelde: “Dit discriminerende besluit getuigt maar weer eens van een door mannen gedomineerde staat en rechtssysteem. Het is ook problematisch wat betreft de formele procedures”. Akın vervolgde dat de argumenten voor het besluit lieten zien dat “vrouwen worden gezien als bezit”. Bovendien wees Akın op de formele problemen van het besluit, aangezien mondelinge verklaringen van echtgenoten en andere getuigen telden als schriftelijk bewijs.

Kwalificatie van de vrouw: “een maagd zijn”

Een versgetrouwde echtgenoot uit Bolu, in het oostelijke puntje van de Marmara-regio, diende een aanklacht in tegen zijn vrouw om het huwelijk te ontbinden, omdat hij tijdens de huwelijksnacht had ontdekt dat ze geen maagd meer was. Hierop verkreeg de vrouw een rapport van het lokale Verloskundigen en Gynaecologie Ziekenhuis waarmee ze haar maagdelijkheid bewees en vroeg zelf de scheiding aan.

Na de zaken te hebben gecombineerd, wees de Familie Rechtbank van Bolu de eis van de echtgenoot af en accepteerde de aanklacht van de vrouw. De zaak werd overgedragen aan de Kamer van Beroep en het besluit van de Familie Rechtbank werd verworpen. Drie van de vijf leden van de rechtbank gaven opdracht tot ontbinding van het huwelijk en beredeneerden hun besluit als volgt:

“Gezien het verzamelde bewijs is duidelijk dat de vrouwelijke verdachte respectievelijk aanklager geen maagd bleek te zijn tijdens de huwelijksnacht. Tot zo ver, accepterende de zaak van de echtgenoot, is de afwijzing ondoelmatig immers de benodigde kwalificaties van de vrouw niet werden verstrekt”.

De twee leden van de rechtbank die tegen het besluit waren stelden de maagdelijkheid niet in twijfel. Ze baseerden hun protest op zowel de medische feiten gepresenteerd in het rapport van het ziekenhuis, waaruit bleek dat de verdachte nog steeds een maagd was, als op de verklaringen van getuigen.

“Geweld tegen vrouwen wordt gelegitimeerd op deze manier”

Akın vindt dat verklaard moet worden wat de Kamer van Beroep bedoelt met de term “kwalificatie”:

“Ze rechtvaardigden kwalificaties aan de kant van de vrouw als een reden om het huwelijk te ontbinden. Dan vermoorden mannen hun vrouwen of vriendinnen zich verschuilend achter dezelfde rechtvaardiging. Hieruit halen mannen het voordeel dat hun straf milder uitpakt door de onjuiste uitlokking gebaseerd op dezelfde redenen. Op deze manier gaat de aaneenschakeling van geweld door”, waarschuwde Akın.

“Dit soort besluiten genomen door de rechtbanken over het lichaam van de vrouw en haar seksualiteit houdt direct verband met mannen die druk uitoefenen op vrouwen over hun lichaam, hun seksualiteit en hun eer. Dat is waarom dit besluit niet onschuldig is, maar gevaarlijk”, aldus Akın.

Geschreven voor: Turkije.blog.nl, 12 november 2009

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *