Leven in Turkije niet alleen moeilijk voor vrouwen

Turkije.blog.nl, februari 2010

Terwijl er altijd volop aandacht wordt besteed aan de positie van vrouwen in Turkije, lijken mannen alleen maar een geweldig leven te leiden. Dit blijkt onwaar.

De Turkse krant Hürriyet deed onlangs verslag van een recent uitgevoerd onderzoek. Hieruit bleek dat mannen in Turkije vaker worden blootgesteld aan psychologische kwellingen op de werkvloer. Alleen praten zij hier niet over. In de regel uiten mannen minder snel hun onzekerheden dan vrouwen, maar in de meer patriarchale samenlevingen is het nog veel belangrijker om sterk te blijven.

Jonge mannen zijn doelwit

Jonge werknemers blijken het meest blootgesteld te worden aan psychologische kwellingen op de werkvloer. Mensen in de leeftijd van 21 tot 30 jaar vormen met 60 procent het grootste doelwit, gevolgd door mensen van 31 tot 40 jaar met 31 procent. Van de gepeste mensen was 61 procent man.

Onderzoek toonde aan dat mannen, vergeleken met vrouwen, vaker psychologische kwellingen ondergaan en de daders zowel collega’s als managers zijn. De verhouding van werknemers in de particuliere sector tot werknemers in de overheidssector is 80 procent. Bijna 60 procent van de slachtoffers zijn ambtenaren, secretaresses of kantoorbediendes.

Werknemers die rechtstreeks van de middelbare school afkomen zeiden meer blootgesteld te worden aan gemene grappen dan academici. Academici daarentegen voelden zich vaker onvoldoende gewaardeerd. Het onderzoek toonde ook aan dat mensen werkzaam in de sectoren auditing, consultancy, bankwezen, verzekeringen, financiën, import en marketing vaker worden blootgesteld aan agressie dan mensen uit andere sectoren.

Gemene grappen, beschuldigingen en slavenarbeid

De psychologische kwellingen waar mannen mee te maken krijgen zijn: Gemene grappen, beschuldigd worden van andermans fouten, onvoldoende informatie krijgen over het werk, verhindering van het verkrijgen van verantwoordelijkheid, overbelast worden met slavenarbeid, oneerlijke evaluatie, niet voldoende waardering en respect ontvangen en continue bezwaar krijgen tegen beslissingen of ideeën.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in tien steden onder 853 deelnemers uit verschillende sectoren, werd gepubliceerd in het boek ‘Psikolojik Taciz: Is Yerindeki Kabus’, Psychologische Kwelling: De Nachtmerrie op de Werkvloer. In het boek is te lezen dat bijna 50 procent van de werknemers psychologische kwellingen ondergaat, 47 procent wordt blootgesteld aan agressief gedrag en 23 procent ten minste twee keer per week psychologisch wordt gekweld.

Turkije is een door mannen gedomineerde samenleving en mannelijke gemeenschappen zijn erg hard. Mannen praten niet over deze kwesties in hun dagelijkse leven, zelfs niet met de mensen die dichtbij hen staan. Ze delen hun ervaringen alleen in een omgeving van wetenschappelijk onderzoek.

Geschreven voor: Turkije.blog.nl, 21 februari 2010

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *